"ЙОНАЙКО" ООД - гр. Стара Загора е лицензирано дружество за търговия с препарати за растителна защита, торове, семена и услуги. Фирмата е основана през 1992 година и има водещи позиции на пазара на агро- лрепарати и на пазара за услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и фумигация. Разполага с необходимия потенциал от отлични специалисти-агрономи и дезинфектори и фумигатори, с доказани професионални качества, както и с много добри материално-технически възможности за изпълнение на големи обществени поръчки.

Добруджански Земеделски Институт - гр. Генерал Тошево е в търговски взаимоотношения с "ЙОНАЙКО" ООД - Стара Загора от 6 години. През този период фирмата е излъчвана за изпълнител на големи обществени поръчки, обявени от института, с предмет "доставка на хербициди, фунгициди, инсектициди, фумигантни вещества и торове", както и „услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и фумигация”.

През целия период на деловите ни отношения дружеството винаги стриктно е изпълнявало поетите задължения по сключените договори, като своевременно извършва доставките на всички заявени от възложителя продукти, притежаващи необходимите качества за продуктивност на земеделските култури.

Служителите на фирмата са отговорни, отзивчиви и толерантни към клиентите, проявяват разбиране и готовност за ефективна съвместна работа, полагат усилия за бързо и ефективно решаване на възникналите проблеми.

"ЙОНАЙКО" ООД - гр. Стара Загора е изключително коректен и лоялен търговски и бизнес-партньор с висок потенциал за развитие и привличане на нови клиенти.

Дружеството притежава необходимия капацитет за участие в обществени поръчки за доставка на препарати, торове и семена.

Добруджански Земеделски Институт, гр. Генерал Тошево 

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.