"Йонако" ЕООД - гр. Стара Загора е лицензирано дружество за търговия с препарати за растителна защита, торове и семена. Фирмата е основана през 1994 година и има водещи позиции на пазара на семена и агро-препарати. Основен дистрибутор е на продуктите на "СУММИТ АГРО", "БАЙЕР", "МОНСАНТО", „PAU SEMENCES” , „PIONEER” и други световноизвестни производители. Разполага с необходимия потенциал от отлични специалисти-агрономи с доказани професионални качества, както и с много добри материално-технически възможности за изпълнение на големи обществени поръчки.

Тракийски Университет - гр. Стара Загора е в търговски взаимоотношения с "Йонако" ЕООД - Стара Загора от 5 години. През този период фирмата е излъчвана за изпълнител на големи обществени поръчки, обявени от института, с предмет: "Доставка на хербициди, фунгициди, инсектициди, фумигантни вещества ,торове и семена".

През целия период на деловите ни отношения дружеството винаги стриктно е изпълнявало поетите задължения по сключените договори, като своевременно извършва доставките на всички заявени от възложителя продукти, притежаващи необходимите качества за продуктивност на земеделските култури.

Служителите на фирмата са отговорни, отзивчиви и толерантни към клиентите, проявяват разбиране и готовност за ефективна съвместна работа, полагат усилия за бързо и ефективно решаване на възникналите проблеми.

"Йонако" ЕООД - гр. Стара Загора е изключително коректен и лоялен търговски и бизнес-партньор с висок потенциал за развитие и привличане на нови клиенти.

Дружеството притежава необходимия капацитет за участие в обществени поръчки за доставка на препарати, торове и семена.

Тракийски Университет, гр. Стара Загора

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.