Фирма “Гайтек Олива“ ООД гр. Стара Загора поддържа професионални отношения с ”Йонайко“ ООД гр. Стара Загора. Избрахме да работим с дружеството, тъй като от многогодишната ни съвмесна дейност се доказаха като един изключителено коректен и лоялен партньор.

Ионайко” ООД извършва за нас основно доставка на препарати за растителна защита и семена за посев, придружени с необходимите сертификати и семеконтролни документи за качество. Във фирмата работят много добри специалисти - агрономи, които ни помагат при избора на подходящи препарати за извеждане на своевременна растително защитна борба с различните болести и неприятели, свързани с нашето производство. Фирмата ни дава пълна и конкретна информация за това какви семена са подходящи съобразно агротехническите изисквания на сортовете и климатичните особености на нашите площи. Дружеството доказа, че може във всеки един момент да се разчита на помощта му, дори и при екстремни ситуации на които сме изложени ние - земеделските производители.

ИОНАЙКО” ООД реагира бързо и адекватно при решаването на проблемите, възникващи в процеса на работа, както и при изясняване на свързаните с тях обстоятелства.

Надяваме се, че ще можем и занапред да съчетаваме нашите дейности и да успеем взаимно да постигаме поставените си цели.

“Гайтек Олива“ ООД гр. Стара Загора

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.