Царевица

ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
DKC 3623 280 РАНЕН БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ; ОТЛИЧНО ВЛАГООТДАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 3939 НОВ 300 РАНЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 3511 310 РАНЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СУША; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500-7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4014 HD 310 РАНЕН ВИСОКА АБСОЛЮТНА МАСА НА ЗЪРНОТО; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4025 HD 330 РАНЕН ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ГЕНЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4608 HD 350 РАНЕН БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ИЗРАЗЕН STAY GREEN ЕФЕКТ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4490 360 СРЕДНО РАНЕН МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4351 НОВ 360 370 СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4541 НОВ СРЕДНО РАНЕН БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4590 HD 370 СРЕДНО РАНЕН РЕАГИРА БЛАГОПРИЯТНО НА ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500-7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4964 390 СРЕДНО РАНЕН МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ЕЛАСТИЧНО И ТЪНКО СТЪБЛО; СУХОУСТОЙЧИВ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4795 400 СРЕДНО КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 -7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4717 410 СРЕДНО КЪСЕН ПО-РАНЕН ЦЪФТЕЖ В СВОЯТА ГРУПА; ДОБРА ПРИСПОСОБИМОСТ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 5007 430 СРЕДНО КЪСЕН МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р ДКА ПОЛИВНИ: 7500- 8500 Р ДКА
DKC  5031 430 СРЕДНО КЪСЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ СЛАБО И ВИСОКО ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 РД «А ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА,
DKC  5141 НОВ 470 СРЕДНО КЪСЕН ВИСОКОДОБИВЕН, ИНТЕНЗИВЕН ТИП ХИБРИД С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC  5222 HD 470 СРЕДНО КЪСЕН ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 8000 Р/ДКА
DKC  5276 HD 470 СРЕДНО КЪСЕН ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВОДЕН СТРЕС; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ ПРИ ЗРЯЛОСТ; ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА
DKC 5542 530 КЪСЕН ХИБРИД СЪС СИЛНО РАЗВИТ ХАБИТУС И ГОЛЕМИ ЦИЛИНДРИЧНИ КОЧАНИ; ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ И БИОГАЗ НЕПОЛИВНИ: 5500 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА
DKC 5632 570 КЪСЕН ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; МНОГО БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5500-6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА

Рапица

ХИБРИД РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
ДК ЕКСПАУЪР РАНЕН БЪРЗ СТАРТ; СРЕДНА ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА; РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ВИСОКА РАЗКЛОНИТЕЛ НА СПОСОБНОСТ И ОТЛИЧЕН ДОБИВ; УСТОЙЧИВ НА ФОМА 28-35 кълн. сем./м2
ДК ЕКСТОРМ СРЕДНО РАНЕН ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ, СЪЧЕТАН С ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ; ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 30-40 кълн. сем./м2
ДК ЕКСЕЛИУМ СРЕДНО РАНЕН ИНТЕНЗИВЕН ХИБРИД СЪС СРЕДНОРАНЕН ЦЪФТЕЖ; УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ; СТАБИЛНИ ДОБИВИ 30-40 кълн. сем./м2
ДК ЕКСПРИТ СРЕДНО КЪСЕН ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕНЗИВЕН ХИБРИД СЪС СРЕДНОРАНЕН ЦЪФТЕЖ, ЗА МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В ДОБИВА 30-40 кълн. сем./м2
ДК ИМИДО CL СРЕДНО РАНЕН CLEARFIELD® ХИБРИД СЪС СРЕДНОВИСОКИ РАСТЕНИЯ; ОТЛИЧНИ ДОБИВИ И ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАН И Е; УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 30-40 кълн. сем./м2
ДК ЕКСЕПШЪН СРЕДНО РАНЕН ВИСОКОАДАПТИВЕН КЪМ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ; СТУДОУСТОЙЧИВ; ТОЛЕРАНТЕН НА ФОМА; УСТОЙЧИВ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ; ВИСОКДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ 35-40 кълн. сем./м2
ДК ЕКСОДУС СРЕДНО РАНЕН БЪРЗ СТАРТ И МОЩНО ПЪРВОНАЧАЛ НО РАЗВИТИЕ; УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ; ТОЛЕРАНТЕН НА ФОМА 35-40 кълн. сем./м2
ДК ИМПРЕШЪН CL СРЕДНО КЪСЕН CLEARFIELD® ХИБРИД, ВИСОК, ГАРАНТИРАЩ ЧИСТИ ПОЛЕТА И ЛЕСНА ЖЪТВА; УСТОЙЧИВ НА ФОМА; С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ 30-40 кълн. сем./м2
ДК ИМИНЕНТ CL СРЕДНО КЪСЕН CLEARFIELD® ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВИ И ТЕХНОЛОГИИ, ЛЕСЕН ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 30-40 кълн. сем./м2
ЕКСПРЕШЪН РАНЕН НОВ ХИБРИД С УНИКАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВ И МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕДИ И СЛЕД ЗИМАТА; РАНЕН ЦЪФТЕЖ 30-40 кълн. сем./м2

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.