Слънчоглед

ХИБРИД ТЕХНОЛОГИЯ РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
МАРБЕЛИЯ CL НОВ CLEARFIELD® СРЕДНО РАНЕН ЛИНОЛОВ ГЕНЕТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА СИНЯ КИТКА, ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ; ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО б 300 -6 700 Р/ДКА
*понася по-гъста сеитба
ИМЕРИЯ CL CLEARFIELD® СРЕДНО РАНЕН И ДВЕТЕ ЛИНИИ СА УСТОЙЧИВИ НА ИМАЗАМОКС, КОЕТО НАМАЛЯВА СТРЕСА СЛЕД ТРЕТИРАНЕ; ПОСТОЯНЕН ДОБИВ, ДОКАЗАН ПРЕЗ ГОДИНИТЕ; ГОЛЯМА ПИТА С ЕДРИ СЕМЕНА б 300 - 6 700 Р/ДКА
ФУШИЯ CL CLEARFIELD® СРЕДНО РАНЕН до СРЕДНО КЪСЕН ЛИНОЛОВ СИГУРЕН ХИБРИД; ПОДХОДЯЩ И ЗА БЕДНИ ПОЧВИ; ПОНАСЯ ПО-КЪСНА СЕИТБА; НИСКИ РАСТЕНИЯ, ЛЕСНИ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ; УСТОЙЧИВ НА МАНА ДО РАСА 770 И ИМАЗАМОКС 6300 - 6700 Р/ДКА
ХИМАЛИЯ CL CLEARFIELD® РАНЕН до СРЕДНО РАНЕН ЛИНОЛОВ ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ; УСТОЙЧИВ НА МАНА ДО РАСА 770; РЕКОРДНА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЕРТИЦИЛИУМ, ФОМОПСИС И СКЛЕРОТИНИЯ б 300 - 6 700 Р/ДКА
*понася по-гьста сеитба
КЛАРИКА CL Високоолеинов CLEARFIELD® СРЕДНО РАНЕН И ДВЕТЕ РОДИТЕЛСКИ ЛИНИИ СА УСТОЙЧИВИ НА ИМАЗАМОКС, КОЕТО НАМАЛЯВА СТРЕСА СЛЕД ТРЕТИРАНЕ; ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; УСТОЙЧИВОСТ НА ВЕРТИЦИЛ ИУМ И МАНА ДО РАСА 770; ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ 6300 - 6700 Р/ДКА
ЕВРОПА CL+ CLEARFIELD®PLUS СРЕДНО РАНЕН ЛИНОЛОВ ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; ХОМОГЕНЕН И ИЗРАВНЕН ПОСЕВ; МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВЕРТИЦИЛИУМ, ФОМОПСИС, СКЛЕРОТИНИЯ И ФОМА; УСТОЙЧИВ НА НОВИ РАСИ МАНА 6300 - 6500 Р/ДКА
ШАРКС  КОНВЕНЦИОНАЛЕН РАНЕН ЛИНОЛОВ ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ С АГРЕСИВНИ РАСИ СИНЯ КИТКА; МНОГО НИСЪК И СТАБИЛЕН; МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ 6300 - 6500 Р/ДКА

Царевица

ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
ISBERI CS 230 РАНЕН МНОГО РАНЕН ЦЪФТЕЖ И КЪС ЦИКЪЛ НА ВЕГЕТАЦИЯ, ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА; УСТОЙЧИВ ПРИ СТРЕС И НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; МНОГО ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; ДОБЪР ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: 7 500-8 000 р/дка ПОЛИВНИ: 9 000 -10 000 р/дка
TROIZI CS 230 РАНЕН СТАБИЛЕН ДОБИВ; МНОГО ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; ВИСОКО ЕНЕРГИЕН СИЛАЖ, БОГАТ НА СКОРБЯЛА С БАВНО РАЗГРАЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 7 500 - 8 000 р/ла ПОЛИВНИ 9 000-10 000 р/дка
CLARITI CS 310 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ; СТАБИЛЕН И НАДЕЖДЕН; УСТОЙЧИВ НА БОЛЕСТИ И СТАРЕЕНЕ НА СТЪБЛОТО; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА НЕПОЛИВНИ: 6 800 - 7 000 р/дка ПОЛИВНИ: 7 500 - 7 800 р/дка
ARKADI CS 330 СРЕДНО РАНЕН ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД, ДОБРО СЪОТНОШЕНИЕ ДОБИВ-РАНОЗРЕЛОСТ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; МНОГО ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; ВИСОКОЕНЕРГИЕН ФУРАЖ, БОГАТ НА СКОРБЯЛА НЕПОЛИВНИ 6 800 - 7 000 р/дка ПОЛИВНИ 7 500-7 800 р/дка
TESSALI CS 330 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН ДОБИВ В УСЛОВИЯ НАХИДРОСТРЕС; НИСКИ РАСТЕНИЯ, ЛЕСНИ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА; РЕГУЛЯРЕН ХИБРИД НЕПОЛИВНИ 6 800 - 7 000 р/ла ПОЛИВНИ 7 500-7 800 р/ла
KAMPONI CS 340 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; ЗДРАВО СТЪБЛО; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; НАЙ-УСПЕШНИЯ ОТ ХИБРИДИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НОВА СЕЛЕКЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г. НЕПОЛИВНИ 6 500 - 6 800 р/ла ПОЛИВНИ 7 200-7 500 р/дка
TRILOGI CS 350 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК; БЪРЗО РАЗГРАЖДАНЕ НА СКОРБЯЛАТА; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; ГОЛЯМ,ДОБРЕ ОЗЪРНЕН КОЧАН С ВИСОКА АБСОЛЮТНА МАСА НА 1000 СЕМЕНА НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
PORTILE CS 350 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД С ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ ПРИ ХИДРОСТРЕС; ГОЛЯМ КОЧАН С ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА; ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА В КРАЯ НА ЦИКЪЛА СИ НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
LOUBAZI CS 350 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; СТАБИЛЕН ДОБИВ, СЪЧЕТАН С БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА; ОТЛИЧЕН STAY-GREEN ЕФЕКТ; ДОБРО ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ ДО КРАЯ НА ЦИКЪЛА НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
PARDI CS 370 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И НА БЕДНИ ПОЧВИ; ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРНИ АМПЛИТУДИ; ПОДХОДЯЩ И ЗА ПО-РАННА СЕИТБА; ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ НЕПОЛИВНИ: 6 300 - б 700 р/дка ПОЛИВНИ: 7 000-7 500 р/дка
REALLI CS 380 СРЕДНО РАНЕН АДАПТИВЕН КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; СТАБИЛЕН ХИБРИД С ПОСТОЯНЕН ДОБИВ; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ РАИОНИ НА СТРАНАТА НЕПОЛИВНИ: 6 300 - 6 700 р/дка ПОЛИВНИ: 7 000 - 7 500 р/дка
LABELI CS 410 СРЕДНО КЪСЕН НАДЕЖДЕН И СТАБИЛЕН ХИБРИД; ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЦИКЪЛ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: б 000 - 6 300 р/дка ПОЛИВНИ: б 800 - 7 000 р/дка
PINCKI CS 410 СРЕДНО КЪСЕН РАНЕН ЦЪФТЕЖ ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАСУШАВАНЕ; ЗДРАВО И ДЕБЕЛО СТЪБЛО С ИЗПРАВЕНИ ЛИСТА; ДОБРЕ РАЗВИТА, МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА НЕПОЛИВНИ: б 000 - б 300 р/дка ПОЛИВНИ: б 800 - 7 000 р/дка
BETOVI CS 430 СРЕДНО КЪСЕН РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ВИСОКОДОБИВЕН С РАННО РАЗВИТИЕ; ИЗРАВНЕН ПОСЕВ; БОГАТ НА ФИБРИ И СКОРБЯЛА СИЛАЖ НЕПОЛИВНИ: б 000 - б 500 р/дка ПОЛИВНИ: б 500 - 7 000 р/дка
VALVERDI CS 450 СРЕДНО КЪСЕН ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ И ДРУЖНО ПОНИКВАНЕ; ЗДРАВО СТЪБЛО, УСТОЙЧИВО НА ПОЛЯГАНЕ; РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ НЕПОЛИВНИ: б 300 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 6 800-7 000 Щдка
SISTEM DUO CS силажна царевица 460 СРЕДНО КЪСЕН СЪЧЕТАНИЕ ОТ ДВА ХИБРИДА ЗА ПО-ДОБРА ХРАНОСМИЛАЕМОСТ И ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В МЛЕКОПРОИЗВОДСТВОТО; ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ГАРАНТИРАЩ НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИГНИНИ, ВИСОКА МАСА НА СУХО ВЕЩЕСТВО И ДОБРЕ СМИЛАЕМИ ФИБРИ; ОГРАНИЧАВА РИСКА ОТ АЦИДОЗА НЕПОЛИВНИ: 6 000 - б 500 р/дка (по схема) ПОЛИВНИ: 7 200-7 800 р/дка (по схема)

Рапица

ХИБРИД РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
БАЗАЛТИ КС РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД; МНОГО ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; БОГАТ НА МАСЛО И ПРОТЕИН; НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛЮКОЗИНОЛАТИ 35-45 кълн. сем/м2
СИРТАКИ КС СРЕДНО КЪСЕН ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ; МНОГО ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 35-45 кълн. сем/м2

Сорго

ХИБРИД РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
CAPELLO CS РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД ЗА ЗЪРНО; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ В КРАЯ НА ЦИКЪЛА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 25 000 - 35 000 сем./дка
FUEGO CS СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД ЗА ЗЪРНО; ЧЕРВЕНО ЗЪРНО БЕЗ ТАНИН; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН; КРАТЪК ЦИКЪЛ С БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III; НИСКИ РАСТЕНИЯ 28 000-30 000 сем./дка
JUMBO STAR CS КЪСЕН ХИБРИД ЗА СИЛАЖ И БИОМАСА; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; СИЛНО ВЕГЕТАТИВНО РАЗВИТИЕ; ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ 2.5 - 3 кг/дка
SUPERSILE 18 CS SUPERSILE 20 CS СРЕДНО КЪСЕН КЪСЕН ЗАХАРНО СОРГО ЗА СИЛАЖ И БИОМАСА; АДАПТИВЕН КЪМ ТЕЖКИ ТЕРЕНИ И КЪМ ХИДРОДЕФИЦИТ; ДЪЛБОКА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ВИСОК РЕГЕНЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ДАВАЩ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДВА ОТКОСА; БОГАТ НА РАЗТВОРИМИ ЗАХАРИ В СТЪБЛАТА И ЛИСТАТА, ДАВАЩИ ВИСОКА ЕНЕРГИЙНОСТ НА СИЛАЖА 18 000-21 000 сем./дка

Пшеница

СОРТ РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
СОФРУ МНОГО РАНЕН ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА; ОСИЛЕСТ СОРТ; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ, ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ; НИСКИ РАСТЕНИЯ; СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП 500-550 кълн. сем. /м2
СОБЕЛ РАНЕН ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА; БЕЗОСИЛЕСТ СОРТ; СТАБИЛЕН И ПЛАСТИЧЕН; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП 500-550 кълн. сем. /м2

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.