Вид Състав Приложение
Амониев нитрат
NH4NO3
(амониева силитра)
34,6% N в амониева и нитратна форма Внесен в почвата, той се разтваря бързо и напълно в почвения субстрат. Подходящ е за всички типове почви. Може да се прилага и в периоди с по-високи температури, без риск от загуба на активно вещество. Използва се за предсеитбено торене и за подхранване.

Течен азотен тор

(UAN)

Азот: 28 - 32%; воден разтвор на урея и амониев нитрат Не съдържа свободен амоняк. Подходящ е за предсеитбено торене и за подхранване през вегетацията. Бързо действа, но в същото време отдава част от активното вещество постепенно. Прилага се и при по-висока температура и ниска почвена влага. Комбинира се успешно. Не се препоръчва при ниски температури.

Калциево-амониев нитрат

(Варо-амониева силитра)

КАН

Азот: 21 до 26%; Калциев оксид (негасена вар) Амониево-нитратен азотен тор с понижена физиологична киселинност. Може да се използва там, където почвате е по-кисела. Прилага се при всички земеделски култури, както и при тези с високи изисквания за подхранване с калций.

Карбамид
CO (NH2)2
(UREA)

46-46,6% N в амидна форма Висококонцентриран, бавнодействащ азотен тор. Не подлежи на измиване. Азотът се усвоява от корените, поради което се смята за физично неутрален тор. Използва се предсеитбено за всички култури, а при рапица и пшеница за подхранване.
Вид Състав Приложение
Троен суперфосфат мин Р 46%

Тройния съперфосфат е висококонтриран, водоразтворим и бързодействащ фосфорен тор, добрите му физични и химични свойства го правят подходящ за употраба при всички земеделски култури, на всички типове почви. Внася се с основната обработка на почвата.

Вид Състав Приложение
Калиев сулфат
(K2SO4)
48 - 50% K2O и 18% S Универсален, практически безхлорен тор (max 1% CL) - подходящ източник на калий за чувствителни на хлор култури. Препоръчителен е и за култури с повишени изисквания за сяра - рапица, слънчоглед, ориз, зеле и бобови култури. Внася се с основната обработка на почвата.
Калиев хлорид 48 - 62% K2O и 46 - 47% Cl Внася се предимно при основната обработка на почвата през есента и е подходящ за всички видове почви. При по-леки почви се използва напролет. Предназначен е за употреба при слънчоглед, цвекло, лоза, пшеница, царевица и др.

Съдържат в различни комбинации и съотношение два, три и повече хранителни елемента: азот, фосфор, калий,магнезий и микроелементи

Вид Състав Приложение

Моноамониев фосфат
(Амофос)
(NH 4H2PO 4)

12% N, 46 - 60% P2O5 Висококонцентриран тор. Хигроскопичен е и лесно се внася. Усвоява се изцяло от растението и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят почвеното плодородие. Подходящ е за основно и предсеитбено торене на всички култури.
Диамониев фосфат
(Диамофос)
(NH4)2HPO4
18 - 21% N, 46 - 50% P2O5 Висококонцентриран тор. Внася се лесно в почвите. Силно разтворим е, разпределя се равномерно по почвената повърхност. Подходящ е за всички почви, за основно и предсеитбено подхранване на всички земеделски култури.
Вид Състав Приложение

Микростар СР

NPS (12-50-5,5) + 1%Mn Микрогранулирани торове с високо зъдържание на азот, фосфор, сяра и микроелементи, предназначени за локализирано приложение заедно със семената, по време на сеитба
Микро ПМХ NPS (10-40-11) + 3%Mg + 0,03%B + 0,01%Cu + 0,02%Fe + 0,02%mn + 0,03%Zn + 0,05%Mo
Микро НПЗ NPS (12-50-4,8) + 1,98%Zn
Умостарт Житни NPS (11-48-5) + 1%Mn + 0,01%Cu
Умостарт Супер Цинк NPS (11-50-5) + 1,7%Zn
Умостарт Ойл NPS (10-43-5) + 3,6%Ca
Микростар Базеос NPS (7,5-30-8) + 1,5%Zn + 25% бактериални щамове Bacillus megaterium Agno1, Streptomyces beta-vulgaris AgNr Burkholderia sp.AgNrO4 Микрогранулиран тор с допълнително съдържание на бактерии, които пребразуват трудно достъпния фосфор в почвата, в усвоим за растението форма

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.