Вашето най-добро решение при суша!

Да използваме предимствата на Соргото, като алтернатива на царевицата, за да намери своето място у нас!

Ботанически и биологически особености:

Соргото е растение на късия ден и по-топлолюбива култура от царевицата. То не понася температури под 0°С - загива!!! За нормално поникване е нужно трайно затопляне на почвата 10-13°С (края на м.април начало на м.май), а оптималната температура за развитие през вегетацията е 27-30°С(за царевицата е 23-28°С). Достоен заместител е за фураж на птици, свине, овце - съдържа 2 - 4% повече белтъчини и въглехидрати, а мазнините са 1% по-малко, сравнено с другите житни - царевица, пшеница, ечемик.

Хранителната му стойност е 97% в сравнение с тях.

Сухоустойчивостта се дължи на ботаническатата особеност и биологическите изисквания на културата:

 • Добре развита и мощна коренова система (до 2.4м)
 • Стъбло и листа- покрити с восъчен налеп. Листа - тънки(по-голяма листна наса от царевицата). По-малка дължина на устицата - по време на засушаване те се затварят и започват да работят след като клетката възстанови тургора си.
 • Висока жаркоустойчивост, особено след изметляване.При температури над 38-40°С растежните процеси намаляват( растението изпада в анабиоза), но след преваляване се възстановява - без това да се отрази чувствително на добива. При царевицата това е невъзможно!
 • Може да се отглежда на всички видове почви: леки, песъчливи тежки или глинести. Соргото понася засоляване и може да се отглежда на почви в диапазон pH 5.0 до 8.5
 • Изискванията към влагата са малки.Икономично използва водата!

Агротехника:

1. Сеитбооборот - добри предшественици са: житни, слънчоглед, бобови.Монокултурно отглеждане е недопустимо! Задължително избраното поле да е чисто от житни плевели. Трудна и специфична е борбата с едногодишните и многогодишните житни плевели!

2. Обработка на почвата

 • оран - 25 см допринася за доброто влагозапасяране и борбата с плевелите.
 • брануване - м. март - м. април с цел заравняване на площта- плитко предсеитбено култивиране

3. Торене - поради това, че соргото развива мощна коренова система, то не изисква високи норми на торене!!!

Достъчни са: 10 кг.N, 6 кг.P205 - (преди дълбоката оран)

4. Сеитба - много важно мероприятие( с пневматична сеялка при междуредово разстояние 70 см)

 • дата на сеитба - да се започне след като опасността от слани е отминала и почвата е трайно затоплена - 10 - 13°C . Това се случва в края на м. април и началото на м. май.
 • дълбочина на сеитбата 3-5 см с изправна техника
 • гъстота на посева - оптимално - 25 000 p/gka = 0.9 - 1.0 kg/gka
 • задължително валиране след сеитбата(при суха почва)

5. Борба с плевелите: хербициди, обработки - окопаване или комбинирано:

 • обработките в междуредията след поникване - една или две( в зависимост от заплевяването), допринасят и за аериране на почвата
 • хербециди - срещу едногодишни широколистни плевели се препоръчва:

Метолахлор - приложен ССПП

Пендиметалин - приложен ССПП(препаратът да не попадне в зоната на семената)

Срещу едногодишни широколистни плевели:

Аминопиелик (2.4 Д) - приложен във фаза 3 - 5 лист на културата

6. Прибиране - след узряване (при 14 - 15% влага) - от края на август до края на септември (в зависимост от вегетацията на хибрида), механизирано със зърнокомбайни като хедера се повдига на височината на метлицата или с комбайни, които могат да жънат целорастенийно - раст.остатъци се надробяват. Веднага след жътва е желателно да се почисти и ако се налага да се суши.

7. Добиви - в зависимост от хибрида, агротехниката, почвено климатичните условия при неполивни площи е от 800 - 1000 kg/gka.

Препоръчителна гъстота на отглеждане, без напояване:

 • 25 000 p/gka = 900 - 1000 sp/gka или при междуредово разстояние 70 см вътре в реда трябва разстоянието между растенията да е 4 - 5 см
 • задължително третиране на семената с Инсектициди - обеззаразители в случай, че плътността на хоботници и телени червеи е над допустимия праг на вредност

Семената са третирани само с Фунгициди.

ХИБРИД РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
CAPELLO CS РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД ЗА ЗЪРНО; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ В КРАЯ НА ЦИКЪЛА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 25 000 - 35 000 сем./дка
FUEGO CS СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД ЗА ЗЪРНО; ЧЕРВЕНО ЗЪРНО БЕЗ ТАНИН; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН; КРАТЪК ЦИКЪЛ С БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III; НИСКИ РАСТЕНИЯ 28 000-30 000 сем./дка
JUMBO STAR CS КЪСЕН ХИБРИД ЗА СИЛАЖ И БИОМАСА; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; СИЛНО ВЕГЕТАТИВНО РАЗВИТИЕ; ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ 2.5 - 3 кг/дка
SUPERSILE 18 CS SUPERSILE 20 CS СРЕДНО КЪСЕН КЪСЕН ЗАХАРНО СОРГО ЗА СИЛАЖ И БИОМАСА; АДАПТИВЕН КЪМ ТЕЖКИ ТЕРЕНИ И КЪМ ХИДРОДЕФИЦИТ; ДЪЛБОКА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ВИСОК РЕГЕНЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ДАВАЩ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДВА ОТКОСА; БОГАТ НА РАЗТВОРИМИ ЗАХАРИ В СТЪБЛАТА И ЛИСТАТА, ДАВАЩИ ВИСОКА ЕНЕРГИЙНОСТ НА СИЛАЖА 18 000-21 000 сем./дка
ХИБРИД РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
ЕС ТАЙФУН МНОГО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАННО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО p.p./дка
АЛБАНУС РАНЕН ХИБРИД С БЯЛО ЗЪРНО, ПОДХОДЯЩО ЗА ФУРАЖИ ЗА ПТИЦИ; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО p.p./дка
ЕС ФЬОН СРЕДНО РАНЕН ЧУДЕСНО ПРЕДСТАВЯНЕ КАКТО ПРИ НОРМАЛНИ, ТАКА И ПРИ ЗАСУШЕНИ УСЛОВИЯ; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО p.p./дка
ЕС АЛИЗЕ СРЕДНО РАНЕН НИСКО РАСТЕНИЕ, УСТОЙЧИВО НА ПОЛЯГАНЕ И ЛЕСНО ЗА ПРИБИРАНЕ; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО p.p./дка
АРКАНСИЕЛ СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН И СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО р.р./дка
КАЛАТУР СРЕДНО РАНЕН МНОГО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДОБИВАНОТО ЗЪРНО, С БЯЛ ЦВЯТ - ПОДХОДЯЩ ЗА ДОБАВКА ВЪВ ФУРАЖНИ СМЕСКИ; ЗА ЗЪРНО; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 30 ООО р.р./дка
BMR GOLD X СРЕДНО КЪСЕН ВИСОКО АДАПТИВЕН ХИБРИД ОТ СИЛАЖНА СИСТЕМА BMR (BROWN MID RIB - ТЪМНОКАФЯВА ЦЕНТРАЛНА НЕВРАТУРА); ОТЛИЧНА СМИЛАЕМОСТ НА СИЛАЖА (62%), ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ЦЕЛУЛОЗА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 26 ООО р.р./дка
ЕС ХАРМАТАН СРЕДНО КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ - ДАВА ПО-ГОЛЯМ ДОБИВ ОТ СИЛАЖНАТА ЦАРЕВИЦА В СУШАВИ ГОДИНИ, ИЗДРЪЖЛИВ Е НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ИМА МАЛКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 26 ООО р.р./дка
ЗЕВС КЪСЕН ВИСОКИ НИВА НА ЗАХАРИ (17%), ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАХАРНАТА ИНДУСТРИЯ, КАКТО И ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА СИЛАЖА; ЗА СИЛАЖ, БИОМАСА; ТРЕТИРАН С CONCEPT III 24 ООО р.р./дка

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.